Kubernetes'i CentOS 8'e yükleme

Kubernetes'i CentOS 8'e yükleme CentOS 8 çıkışı ile Kubernetes kurulumu değişti. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenin.

CentOS 8 geldi ve bununla birlikte bir dizi değişiklik keşfedildi. Böyle bir değişiklik, Docker motorunun ve Kubernetes'in kurulumunun nasıl halledildiği. Cent OS 8'de Docker CE kurulumunu zaten ele aldım ve şimdi Kubernetes'i aynı CentOS 8 sunucusuna kurma işleminde size yol göstermek istiyorum.

Hibrit bulut: BT uzmanları için bir rehber (TechRepublic indir)

Gerekenler

Bu işi yapmak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

  • CentOS 8'in çalışan bir örneği
  • Docker CE kurulu ve çalışıyor
  • Sudo ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı
  • Kök kullanıcıya erişim

Kubernetes nasıl kurulur

Unutmayın, bu işleme başlamadan önce Docker CE kurulu olmalıdır. Docker motorunu çalıştırıp çalıştırdığınızda, Kubernetes'i sunucuya nasıl ekleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Yapılacak ilk şey Kubernetes deposunun eklenmesi. Bunu yapmak için, CentOS 8 sunucusunda bir terminal penceresi açın ve şu komutu verin:

 sudo nano /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo 

Bu yeni dosyaya aşağıdaki içeriği yapıştırın:

 kubernetes name = Kubernetes baseurl = https: //packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64 etkin = 1 gpgcheck = 1 repo_gpgcheck = 1 gpgkey = https: //packages.cloud.google. com.tr / yum / doc / yum-key.gpg https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg 

Dosyayı kaydedip kapatın.

Ardından, gerekli paketleri komutla yükleyin:

 sudo dnf install -y kubelet kubeadm kubectl --disableexcludes = kubernetes 

Kubelet arka plan programını şu komutla etkinleştirin:

 sudo systemctl enable --now kubelet 

Bir sonraki görev için, kök kullanıcıya su göndermeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra şu komutu verin:

 nano /etc/sysctl.d/k8s.conf 

Bu yeni dosyaya aşağıdaki iki satırı ekleyin:

 net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 

Dosyayı kaydedip kapatın.

Yapılandırmayı şu komutla tekrar yükleyin:

 sysctl --sistem 

Şu komut ile kök kullanıcıdan çıkın:

 çıkış 

Takas nasıl devre dışı bırakılır

Son olarak, Kubernetes kümenizi başlatmadan önce takas işlevini devre dışı bırakmalısınız. Bunun için şu komutu verin:

 sudo takas -a 

Bunu kalıcı yapmak için şu komutu verin:

 sudo nano / etc / fstab 

/ Dev / mapper / cl-swap swap ile başlayan satırı yorumlar. Dosyayı kaydedip kapatın.

Artık Kubernetes kümenizi başlatabilir ve düğüm ekleyebilirsiniz. CentOS 8 Kubernetes sunucunuz konuşlandırılmaya hazırdır.

Hizmet Bülteni Olarak Bulut ve Her Şey

Bu AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, XaaS, bulut güvenliği ve çok daha fazlası için en yeni kaynakınızdır. Teslim Edilen Pazartesi

Bugün kayıt olun

© Copyright 2020 | mobilegn.com